Výskyt značky: rada srz

Smernice Rady SRZ

Smernice Rady SRZ

V tejto sekcii si môžete stiahnuť vnútorné predpisy zväzu – smernice, ktoré prijíma Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina v súlade so Stanovami SRZ. Uvedené smernice podrobnejšie upravujú fungovanie a činnosť Slovenského rybárskeho zväzu a sú záväzné pre všetky orgány SRZ, organizačné zložky a pre všetkých členov zväzu. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 31. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 31. pracovnom týždni (od 1.8. do 5.8.2016): Sekretariát SRZ: Spracovávanie podkladov na web (týždenný report, aktuality, oznamy) Kompletné organizačné zastrešenie účasti Slovenského rybárskeho zväzu na 43. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch 18.8 až 21.8.2016, kde bude mať Slovenský

Návrh Stanov SRZ

Dňa 17. júna 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ, na ktorom sa členovia Rady SRZ zaoberali návrhom Stanov SRZ, ktorý spracovala Legislatívna komisia Rady SRZ.

Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 30. týždeň

Správa o činnosti jednotlivých odborov sekretariátu Rady SRZ v Žiline v 30. pracovnom týždni (od 25.7. do 29.7.2016): Sekretariát SRZ: Pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŠOP,š.p., Ing. Milanom Borošom zamerané na podmienky návrhu dodatku k nájomnej zmluve na priestory v Informačnom centre – Ústie nad Priehradou a spolupráca pri využití finančných prostriedkov z eurofondov (operačné programy). Rokovania s technicko-prevádzkovým riaditeľom SVP, š.p.

„Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“

V júlovom vydaní časopisu Nové Rybičky (7/2016) boli uverejnené dva články s názvom „Revolúcia pokračuje…“ a „Piešťanská odysea“, atakujúce činnosť ústredných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu. Redakciou časopisu Nové Rybičky sme boli požiadaní o zaslanie stanovísk k uvedeným článkom, ktoré sme sa rozhodli zverejniť aj na našej webovej stránke. Články si môžete prezrieť na nižšie uvedených

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – jún 2016

Najnovšie: Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (Jún 2016) Obsah: Z-8 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb Z-9 Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Dobrá Niva O-18 Migračné bariéry – návrh na spriechodnenie O-19 Zmena na poste ichtyológa pre západoslovenskú oblasť O-20 Zarybnenie rybárskych revírov v mesiaci jún O-21 Zvýšená pozornosť

Top