Výskyt značky: rybárska stráž

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Činnosť rybárskej stráže za I – X 2017: Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj

VD Domaša v polovici augusta

Kontrola loviacich rybárov dňa 17. augusta 2017 na Domaši prebehla bez väčších problémov. Zdá sa, že v dennú dobu sú rybári disciplinovaní. Či sú aj za súmraku, to odhalia kontroly rybárskej stráže v spolupráci s políciou, ktoré sa budú realizovať v neskorých večerných, alebo nočných hodinách. Preto by mali byť rybári v strehu a mali

Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní: p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č.

Školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže

V dňoch 17. – 19.03.2017 sa uskutočnilo v SOŠ Ivanka pri Dunaji školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže. Z prihlásených 82 záujemcov úspešne ukončilo skúšky záverečným testom 81. 81 členom bolo vydané osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v odbore Rybárstvo modul Rybárska stráž. Úspešní absolventi môžu požiadať prostredníctvom výboru príslušnej ZO SRZ

Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016

Činnosť rybárskej stráže v roku 2016 na rybárskych revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a vedúci rybárskej stráže Rady SRZ, ktorý zároveň metodicky usmerňoval aj činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ. Rok 2016 bol poznamenaný nasledovnými skutočnosťami: Po horúcom a suchom roku 2015 bola zima pomerne mierna a vlhká, teploty len ojedinele poklesli pod

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2016

Mesiac december je prvým zimným mesiacom. V prvej polovici decembra bolo možné loviť ryby na všetkých kaprových revíroch Rady SRZ. Rybárov však s postupujúcim mesiacom a príchodom chladných dní ubúdalo. Ku koncu mesiaca boli zamrznuté takmer všetky vodné nádrže. Prevažujúce úlovky rybárov boli šťuky, zubáče, jalce a ostrieže a sporadicky aj kapor. Rybárska stráž sa

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac október 2016

Mesiac október bol poznačený pomerne daždivým a chladným počasím. Stavy vodných hladín na väčšine revírov stúpali, prítoky sa zakaľovali. V úlovkoch rybárov sa viac začali okrem kaprovitých rýb objavovať aj dravce – ostriež, šťuka, zubáč aj sumec. Na pstruhových revíroch platí od 1. októbra všeobecný zákaz lovu rýb. Pozornosť je potrebné venovať ochrane prirodzeného neresu pstruha

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za mesiac máj 2016

V mesiaci máj pokračoval lov rýb na pstruhových revíroch Rady SRZ a na základe schválenej výnimky sa od 16. mája začalo loviť na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava. Na podporu prirodzeného neresu boli osadené na vodných nádržiach umelé hniezda v počte 542 kusov. Hniezda boli umiestnené na všetkých vodných nádržiach okrem VN Teplý Vrch,

Top