Výskyt značky: Váh

Váh – Krpeľany

Váh – Krpeľany

Názov revíru: Váh – Krpeľany Číslo revíru: 3-5230-6-3 Účel a charakter: CHRO Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Váh – Krpeľany Rieka Váh od ústia bezmenného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch. Revír je od 1.1. 2010 vyhlásený za Chránenú rybársku oblasť, lov rýb celoročne zakázaný!

Vodná nádrž Nosice

Názov revíru: VN Nosice Číslo revíru: 3-5480- 1-1 Užívateľ: SRZ RADA Žilina Popis revíru Vodná plocha nádrže s rozlohou 488 ha siaha od priehradného telesa po sútok kanála a Váhu pri obci Orlové a susedí oddelenou hrádzou s MO SRZ Považská Bystrica s názvom Revír pod Dubovcom, s ktorým je aj prepojený plavebným priesmykom. Prístupové

Vodná nádrž Sĺňava

Názov revíru: VN Sĺňava Číslo revíru: 2-5270-1-1 Užívateľ: SRZ RADA Žilina Aktuálne na revíri:   Foto revíru:   Popis rybárskeho revíru Vodná plocha nádrže (501 ha) od priehradného telesa (hate) po Krajinský most v Piešťanoch. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. POZNÁMKA: Súčasťou revíru nie je vodná plocha v lokalite

Top