Výskyt značky: VN Zemplínska šírava

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava z nasledovných dôvodov: lov bol obmedzený pre členov SRZ

Pozdrav z východu

O tom, že rybári z východného Slovenska nezaháľajú ani počas letných prázdnin, svedčí pozdrav v podobe niekoľkých fotografií od ichtyológa pre Východoslovenskú oblasť, p. Ing. Géciho. Ten sa s nami podelil o fotografie nasnímané počas pracovných výjazdov na ZO SRZ. Pripájame teda niekoľko z nich: Je chvályhodné, že sa nájdu miestne organizácie, ktoré odchovávajú násady

Dva dni brigád na Zemplínskej šírave

Za výbor MsO SRZ Michalovce: Sobotou 22.4. začali brigádnické dni našej organizácie na Zemplínskej šírave. Napriek nepriazni počasia sa brigády zúčastnilo 70 našich členov a z MsO SRZ Humenné prišlo 5 členov fandiacich Zemplínskej šírave. Tohto roku sme sa nemuseli veľmi venovať plastom, nakoľko Povodie Laborca už počas týždňa vyzbieralo časť pláže. Napriek tomu chlapi s vrecami vyzbierali

Pracovné stretnutie k PCB látkam

Dňa  29. októbra 2015 sa  na  Sekretariáte  Rady  SRZ Žilina  konalo   pracovné  stretnutie,  ktorého  účelom  bolo riešiť situáciu v rybárskych  revíroch SRZ na  Východoslovenskej  nížine po tom , čo  v rámci  Monitoringu poľovnej zveri a rýb zameraného na  sledovanie  prieniku kontaminantov do organizmov  voľne žijúcej zveri a rýb realizovaného  usmerňovaného  Štátnou  veterinárnou a potravinovou  správou  SR Bratislava boli  v rokoch 2012

4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava – zákaz lovu rýb

Upozorňujeme členov Slovenského rybárskeho zväzu, že dňom 24.8.2015 ráno od 6:00 je zakázaný lov rýb v rybárskom revíri Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava (MsO SRZ Michalovce) vo vzdialenosti 200 m od telesa hrádze z dôvodu začatia rekonštrukcie bezpečnostného priepadu a kanála vodnej stavby Zemplínska Šírava. Zákaz rybolovu v uvedenom revíri platí do odvolania správcom SVP,

Zarybnenie východoslovenských revírov násadami Rybárstva Zemplín – zubáč

  Tradične, na sklonku jari a v prvých letných týždňoch, prebehlo zarybňovanie východoslovenských revírov zubáčom veľkoústym o veľkosti 5 až 7cm od externého dodávateľa násad Rybárstva Zemplín.   Násada zubáčika sa odlovovala na najväčšom slovenskom rybníku Veľkom Hrhovskom jazere o rozlohe 180 ha na plnej vode plôdikovou sieťou. Nestabilné počasie, počas niekoľkých dní odlovu, najmä však silný vietor, chladno cez

Top