TRUXOR – cena a ponuka pre ZO SRZ

Pred začatím prác, ak je potrebné s dostatočným časovým predstihom vybaviť povolenia od štátnych úradov (OU Odbor starostlivosti o životné prostredie) na zásah do mokrade. Pri dohode si povolenia na danú lokalitu objednávateľ zabezpečí sám.

 Cena: stanovená na rok 2017 je vrátane odbornej obsluhy nasledovná:

Výkon Kosenie a vyberanie €/hod Odbahňovanie a podkop €/hod Min. cena na deň (8,5 h) v € Prepravné €/1 km
cena 22,- € 27,- € 230,- € 0,80 €

 

Objednanie: práce s týmto strojom si je možné objednať písomnou formou na SRZ Rada-Žilina A.Kmeťa 20, 010 55 Žilina, prípadne mailom srzrada@srzrada.sk alebo prostredníctvom online rezervácie.

Pre ďalšie informácie sme tu pre Vás.


Kontaktné osoby:

Ing. Kuric Miroslav – asistent tajomníka 

Tel. č.: 041/5073616

Mobil: 0918 711 525                                        

E-mail: kuric@srzrada.sk

Španielka Daniel – vodič, obsluha truxora

Mobil: 0908 905 580

Zverejnil
Značky ,

Súvisiace príspevky

Top