Kategória: Aktuality

Výpredaj E-shop SRZ

Aktuality,
Na stiahnutie: Výpredaj e-shop SRZ

Poľovníctvo a rybárstvo – ponuka

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ, Slovenský rybársky zväz obnovil tradičnú blízku spoluprácu s časopisom Poľovníctvo a rybárstvo. Časopis je otvorený príspevkom zo života organizačných zložiek SRZ, ako aj zo života našich členov. Vítame ústretový krok vydavateľstva a ...

Zrušenie mimoriadnej situácie na VN Ružiná

Aktuality,
Odvolávame mimoriadnu situáciu, spojenú s mimoriadnym odlovom rýb na VN Ružiná. Lov rýb je možný v štandardnom režime od 26.6.2020, je však potrebné dodržiavať upravený rybolovný poriadok (viď príloha). M. Horčička Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov  

VN Sĺňava – Majstrovstvá SR v LRU – plávaná

Aktuality,
Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý usporiadáva Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci so SRZ - Rada Žilina a MsO SRZ Piešťany. Termín súťaže

Usporadúvanie rybárskych pretekov

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020, ktorým bolo povolené usporadúvanie rybárskych pretekov od 03.06.2020 bolo zrušené a nahradené novým Opatrením OLP/4738/2020. Uvedené opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 10.06.2020 a obsahuj...

Usporadúvanie rybárskych pretekov

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia,   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020 zrušilo Opatrenie sp. zn.: OLP/4085/2020, ktorým došlo k zákazu usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Usporadúvanie rybárskych pretekov je teda za nižšie uved...

VN Ružiná

Aktuality, VN Ružín,
- platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny. Počas tej mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ - SRZ, každodenný odlov rýb od 01.06.2020 do odvolania v čase od 05:00 hod do 22:00 hod Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriad...

Aktualizované – Vodná nádrž Orava

Aktuality, VN Orava,
VN Orava – 3-5530-1-1 (charakter revíru: kaprový - lovný) Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný z...

Poďakovanie prof. MUDr. Krčmérymu

Aktuality,
Vážení členovia SRZ, tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, Ing. Ján Kohút, si dovolil poďakovať v mene členov SRZ, ako aj v mene svojom, profesorovi MUDr. Vladimírovi Krčmérymu DrSc., lekárovi, vedcovi, infektológovi a dnes už bývalému členovi krízového štábu SR za jeho ľudský prístup a informo...