Kategória: Aktuality

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Aktuality, Pre organizačné zložky SRZ, Pre rybárov,
Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ, vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné: Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť br...

Covid opatrenia k pstruhovej sezóne

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia ...

16. apríl klope na dvere

Aktuality,
Možno s istotou povedať, že 16. apríl sa stal sku...

„Na rybách – Petrov zdar!“, 3. – 4. apríla 2021

Aktuality,
Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Aké druhy lososovitých rýb lovíme o...

Zmeny v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu platné od 25. marca 2021

Aktuality,
Vážení členovia SRZ, dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod. Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva usku...

Výzva najstarší aktívny člen SRZ – poďakovanie

Aktuality,
V dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi OZ SRZ. Na základe prijatých informácií bola výzva vyhodnotená a tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút, venoval pri príležitosti 95. výročia SRZ zvláštne povolenie na rybolov z osobného reprezentačného fondu tajomn...

Oznam – lehota na zaplatenie členského príspevku

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné: Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárn...

„Na rybách – Petrov zdar!“, 21. 3. 2021

Aktuality,
Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom: Predstavenie rieky Váh č. 12 a Hrič...

Covid automat pre šport

Aktuality,
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, MŠVVaŠ SR predstavilo plán návratu športovcov na športoviská tvz. Covid automat pre šport. Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na