1-1340-1-1 VN Kučišdorf – zrušenie zákazu lovu rýb

(15.12.2015)
Informujeme držiteľov povolení na rybolov, že od 01.01.2016 je na VN Kučišdorf lov rýb povolený bez obmedzení v zmysle platnej legislatívy.


(30.09.2015)
Informujeme všetkých držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov a zvláštnych povolení na rybolov, že z vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo na rybárskom revíri č. 1-1340-1-1 VN Kučišdorf k extrémnemu zníženiu vodnej hladiny. Z tohto dôvodu platí do odvolania na tomto revíri ZÁKAZ LOVU RÝB v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 139/2002 o rybárstve v znení neskorších predpisov.