2-4930-1-1 VN Kráľová – Zarybnenie kaprom a zubáčom

Zarybnenie: VN Kráľova – K3 zo dňa 18.10.2016 od 10:15 – 10:30 hod

Prítomný pri vykládke:

  • Klimek G. – hospodár a vedúci RS VN Kráľova

Informované o zarybnení:

  • MsO Sereď
  • MO Šoporňa
  • MsO Šaľa

Násady dodané:

  • Stredisko Nové Zámky – p. Vítek Juraj (Golianovo)

1. dodávka: K3 – 1 100 kg (priemer/ks- 3,30 kg) , 333 ks, 2 475 € – úhyn – 1 ks (cca 3 kg)

Celkom: K3 – 1 100 kg, 333 ks, 2 475 €


Zarybnenie: VN Kráľova – Zu1 zo dňa 20.10.2016 od 12:30 – 13:00 hod

Prítomný pri vykládke:

  • Klimek G. – hospodár a vedúci RS VN Kráľova

Informované o zarybnení:

  • MsO Sereď
  • MO Šoporňa
  • MsO Šaľa

Násady dodané:

  • Rybárství Lipnice a.s., ČR

1. dodávka: Zu1 – 13 000 ks (priemer/ks- 13 cm/11 gr ) – žiadny úhyn
Celkom: Zu1 – 13 000 ks – bez udania ceny