2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom a šťukou

V 44. týždni prebehlo zarybnenie nádrže kaprom K2 4200 kg a šťukou Š1 500 kg z výrobného strediska Paríž – Ľubá.