2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K2) a amurom (Ab2)

Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Kráľová násadou kapra K2 v množstve 8 000 kg a amura v množstve 500 kg.

Ryby boli dodané z výrobného strediska Rady SRZ Kľúčovec-Číčov.