2-4930-1-1 VN Kráľová – zarybnenie kaprom (K3)

Dňa 26.10.2015 bolo vykonané zarybnenie VN Kráľová násadou kapra K3 v množstve 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 1,4 kg zo strediska RADY SRZ Nové Zámky, Trávnica