21. máj – Svetový deň migrácie rýb

Svetový deň migrácie rýb (World Fish Migration Day – WFMD) je medzinárodne významný deň (21. máj) zameraný na zvýšenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek, odstraňovaní bariér na vodných tokoch a migrácii rýb.

Viac sa dočítate v priloženom príspevku.

Prílohy:

Svetový deň migrácie