22. marec – Svetový deň vody

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993, s cieľom upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je nenahraditeľná a je základnou podmienkou pre život na Zemi.
Voda tvorí viac ako dve tretiny zemského povrchu.
Je neodmysliteľnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov, je prostredím, v ktorom prebiehajú všetky životne dôležité chemické reakcie.

Z celkového množstva vody sa až 97 % vody nachádza v oceánoch a moriach. To znamená, že len 3 % pripadajú na vodu sladkovodnú.

Pozrime sa na tieto 3 % ešte trochu podrobnejšie:

  • Celých 69 % sladkovodnej vody sea ukrýva v ľadovcoch na severnom a južnom póle.
  • Dalších 30 % predstavuje podzemná voda.
  • A len 1 % pripadá na vodu povrchovú a atmosferickú.

Na pitie je vhodná najmä podzemná alebo povrchová voda. Je tedy jasné, že na konzumáciu sa hodí len mizivé percento vody na Zemi. Viac než 1 miliarda ľudí stále nemá prístup k čerstvej vode. Práve nedostatok pitnej vody na Zemi si každý rok vyžiada milióny obetí. Uvádza sa, že až 3,4 milióna ľudí umrie ročne pre príčiny súvisiace s vodou. Dôvodom môže byť vzdialenosť pitnej vody od obydlí, dlhé obdobie sucha alebo kontaminácia vodných zdrojov.

22. marec je aj pre nás, rybárov, príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života na zemi ako takého. Zvyšujme povedomie o týchto problémoch a ich možných riešeniach.

Veďme naše deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

Našou úlohou je premeniť slová na činy v tejto oblasti.

Kancelária tajomníka SRZ