22. marec – Svetový deň VODY

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993, s cieľom upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je nenahraditeľná a je základnou podmienkou pre život na Zemi. Tvorí viac ako dve tretiny zemského povrchu.
Je neodmysliteľnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov, je prostredím, v ktorom prebiehajú všetky životne dôležité chemické reakcie.

Viac sa dočítate v príspevku tajomníka SRZ, Ing. Jána Kohúta.

Prílohy:

22. marec - Svetový deň vody