27. jún – Svetový deň rybárstva

Tradíciou sa stal v roku 1985, pod záštitu Organizácie spojených národov (OSN) sa dostal v roku 2001. Zámerom je vyzdvihnúť zachovanie svetového rybolovu, lebo ryby sú významnou a nenahraditeľnou súčasťou ľudskej výživy. V súčasnosti ich ohrozuje riziko straty biotopov, znečisťovanie vodných zdrojov a globálne otepľovanie. Rybári sa v tento deň stretávajú pri vode, ale aj na seminároch, sprievodných kultúrnych programoch, workshopoch a výstavách. Tento deň je v súčasnosti zároveň aktuálnou výzvou najmä pre morský rybolov, v dôsledku klimatických zmien prostredia je však udržateľný rozvoj rybolovu témou aj pre sladkovodné rybárstvo.