29. jún – Medzinárodný deň Dunaja

Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina sa zúčastnil na akcii Deň Dunaja, organizovanej MŽP SR dňa 28.06.2022 na nábreží Dunaja v Devíne. Množstvo žiakov z Bratislavských škôl sa zastavilo v našom propagačnom stánku, kde sme im mohli bližšie predstaviť činnosť Slovenského rybárskeho zväzu, ale najmä zoznámiť ich s druhmi rýb žijúcich v rieke Dunaj, z ktorých niektoré boli vystavené v akváriách. Najväčší záujem vzbudzovali jesetery malé, ktoré sú pre rieku Dunaj typické.

Kto mal záujem a potrebnú dávku trpezlivosti, mohol si vyskúšať „uloviť“ niektorú z našich drevených rybiek. Každý návštevník si od nás odniesol drobný propagačný darček.

Ďakujeme MŽP SR za pozvanie na túto peknú akciu a našim kolegom Marekovi Horčičkovi a Ing. Martinovi Farskému za prípravu a účasť na nej.

Mária Sprušanská
Kancelária tajomníka SRZ