3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie dvojročným lieňom

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 27.10.2017 bol zarybnený dvojročným lieňom rybársky revír Rady SRZ Gôtovany-zátoka v množstve 100 kg.

Ryba dodaná v dobrej kvalite z Českej republiky.