3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie kaprom K3

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 28.10.2017 bol zarybnený kaprom K3 rybársky revír Rady SRZ Gôtovany-zátoka v množstve 2800 kg s priemernou hmotnosťou 2,2 kg.

Ryba bola dodaná zo strediska SRZ Malé Zálužie.