3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie lieňom

Vážení rybári a členovia SRZ,

dňa 12. októbra 2018 bol rybársky revír č. 3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka  zarybnený násadou lieňa.

Lieň bol veľkosti 2+ v celkovom množstve 100 kg.