3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie lieňom

23.11.2015  o 12,10 h -zarybnenie 3-ročným lieňom. Množstvo 85 kg. Ryba dodaná v požadovanej kvalite a množstve.

R.Gemzický-ryb.hospodár