3-0830-1-1 Gôtovany-zátoka – zarybnenie výberovým kaprom

Dňa 18.04.2016 bol revír zarybnený výberovým kaprom o celkovej hmotnosti 550 kg. Ryba bola dodaná z Rybnikářstí Pohořelice vo velkosti 5 až 8 kg.

Hospodár R. Gemzický