3-5240-1-1 VN Krpeľany – zarybnenie podustvou

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.09.2017 bola zarybnená VN Krpeľany dvojročnou násadou podustvy v množstve 18 000 ks. Ryba bola dodaná zo strediska Rady SRZ Trstená.