3-5340-1-1 VN Liptovská Mara – pretek ORAVAMAN

Oznamujeme všetkým rybárom, že dňa 16.07.2016 bude na Liptovskej Mare na západnom brehu Sielnickej zátoky (za bufetom) v čase od 8,00 do 14,00 hod. obmedzený výkon rybárskeho práva z dôvodu konania pretekov ORAVAMAN.

Viac informácií o preteku je uverejnených na   www.oravaman.sk. Žiadame rybárov o rešpektovanie tohto dočasného obmedzenia.