3-5530-1-1 VN Orava – činnosti rybárskeho hospodára v jarných mesiacoch

V jarných mesiacoch rybársky hospodár vykonáva bežné kontroly revíru zamerané na zmapovanie stavu rybej obsádky po rozmrznutí revíru, mapuje stav pobrežia, monitoruje stav revírneho označenia, zabezpečuje jeho výmenu a doplnenie. Pripravuje si materiál pre podporu prirodzeného výteru, vyrába umelé hniezda, ktoré uvoľnení ľadovej prikrývky osádza na vhodné miesta. Neskôr podľa možností osieva obnažené pobrežie trávovým semenom, pre podporu prirodzeného rozmnožovania ostatných druhov rýb.
Začína sa zarybňovať prvými rybami ako je šťuka rýchlená, ktorú treba rozviesť po plytkých partiách priehrady, rovnako sa zarybňuje pstruhom. Pred začiatkom sezóny organizuje akciu čisté brehy. Pokračuje v kontrole revíru v hraničných častiach.