3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 1,09 kg v množstve 7 000 kg.

Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola rozdelená na dve miesta.

Ryby boli dodané z Rybářství Pohořelice, sádky Veľký Dvúr.