3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 07. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 0,42 kg v množstve 4 500 kg.

Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vypustená v Novom Ústí.

Ryby boli dodané z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici.