3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou kapra K2 o priemernej hmotnosti 0,7 kg, v množstve 6 600 kg.

Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vysadená na jedno miesto.

Ryba bola dodaná z Rybářství Nové Hrady s.r.o., Rybářství Z fish.