3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie kaprom (K2)

Dňa 23.10.2015 bolo vykonané zarybnenie VN Orava násadou kapra K2 o priemernej kusovej hmotnosti 0,25 kg, v množstve 3800 kg zo strediska Rady SRZ Malé Zálužie.