3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie pleskáčom (Pl1)

Milí rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou pleskáča tržného Pl1 v množstve 5 500 kg.

Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola vysadená na jedno miesto za pomoci 3 napájaných rukávov.

Ryby boli dodané spoločnosťou Blatenská ryba spol. s r.o.