3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie šťukou

Dňa 30.10.2015 bol rybársky revír zarybnený násadou šťuky Š1 o celkovej hmotnosti 500 kg z výlovu nádrže VN Bíňa.