3-5530-1-1 VN Orava – Zarybnenie lieňom, kaprom a zubáčom

3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie v 42. týždni

Aj minulý týždeň prebiehalo na kaprových rybárskych revíroch intenzívne jesenné zarybňovanie. Na VN Orava bol okrem  násady kapra K2 z výrobných stredísk SRZ Paríž – Ľubá a Lučenec dodaný aj zubáč veľkoústy Zu1 z výrobného strediska SRZ Lučenec, a tiež pekná násada lieňa sliznatého s priemernou kusovou hmotnosťou 0,15 kg od českého dodávateľa HAMER spol. s r.o. v celkovom objeme 250 kg.