3-5530-1-1 VN Orava – zarybnenie zubáčom (Zu1)

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13. októbra 2017 bol zarybnený rybársky revír Rady SRZ VN Orava násadou jednoročného zubáča Zu1 o priemernej hmotnosti 9,5 g, v množstve 60 000 ks.

Dovoz bol avizovaný v dostatočnom predstihu a ryba bola rozvezená za pomoci viacerých rybárov.

Ryba bola dodaná spoločnosťou Rybářství Lipnice a.s.