3-5700-1-1 VN Ružiná – Zarybnenie kaprom K₂

Dňa 3.10.2016 prebehlo zarybnenie VN Ružiná násadou kapra kategórie K₂ v objeme 2300 kg. Ryba bola dodaná z rybničnej sústavy Uhorské, ktorá patrí pod výrobné stredisko Rady SRZ Lučenec. Priemerná hmotnosť ryby bola 0,37 kg/ks, násadu prevzal oblastný ichtyológ.


Nakládka násady pre účely zarybnenia

Triedenie odlovených rýb