3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie kaprom (K2)

Dňa 10.10.2015 sa z výrobného strediska Rady SRZ v Uzovskej Panici uskutočnilo zarybnenie revíru VN Žilina násadou kapra K2 v množstve 4800 kg z celkového plánovaného množstva 6000 kg o priemernej kusovej hmotnosti 360 g.