3-6010-1-1 VN Žilina – zarybnenie pstruha dúhového

Dňa 25.6. sa uskutočnilo zarybnenie revíru Rady SRZ č. 3-6010-1-1 VN Žilina násadou pstruha dúhového v kategórii Pd2. Do revíru bolo vysadených celkovo  300 kg rýb o priemernej kusovej hmotnosti  270 g.