3-6040- 4-4 VVN Bešeňová – zarybnenie pstruhom dúhovým Pd2 a pstruhom potočným Pp2

Dňa 20.3. 2017 bol revír VVN Bešeňová 3-6040-4-4 zarybnený násadou dvojročného pstruha potočného a 600kg dvojročného pstruha dúhového.

Ryba dodaná zo strediska SLOVRYBU Biely Potok.

Roman Gemzický

hospodár revíru