Pracovný výjazd do Českej republiky

V termíne od 19.7. až 21.7. bola naplánovaná služobná cesta do Českej republiky za účelom pracovných stretnutí týkajúcich sa prípravy knižnej publikácie SRZ z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu MŽP SR, informácií o aktuálnych problémoch Českého rybárskeho zväzu, prehliadky recirkulačných akvakultúrnych systémov, pracovných a obchodných rokovaní o možnostiach rozvoja obchodných vzťahov s dodávateľmi. Program bol pomerne bohatý a vyťaženosť dopredu naplánovaných troch dní maximálna, o čom svedčí až 11 absolvovaných návštev.Výjazdu k našim západným susedom sa zúčastnili Ing. Bohuš Cintula – vedúci výroby, Karol Kováčik – vedúci strediska v Slovianskej doline, Branislav Hraško – vedúci strediska v Považskej Bystrici, Andrej Žitnay – vedúci strediska v Malom Záluží a Ing. Tibor Krajč, PhD. – referent zarybňovania a ekológie tečúcich vôd. V nasledujúcich riadkoch Vám ponúkame stručný prehľad jednotlivých návštev:

19.7.2016:

 • Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita – Rozhovor so spoluautorkou knižnej publikácie pre SRZ a dohoda o tvorbe diela.
 • Brno, Mendlova univerzita – Prehliadka recirkulačných akvakultúrnych systémov pre chov rýb v podmienkach univerzity.
 • Rybářství Pohořelice – Pracovné stretnutie s obchodným partnerom, prehliadka liahne, účasť na odlovoch násady Kr – posúdenie potenciálneho nákupu plôdika.
 • Rybářství Žďár nad Sázavou – Prehliadka nového recirkulačného akvakultúrneho systému v podmienkach chovateľa, poukázanie na najzávažnejšie problémy prevádzky, dohoda o výmene informácií a potenciálnom obchodovaní.

20.7.2016:

 • Rybářství Blatná – Obchodné pracovné stretnutie, výmena informácií o produktoch akvakultúry, Informácie o operačnom programe rybné hospodárstvo 2014-2020, prehliadka programu výroby mechanizácie pre rybársku prax.
 • ČRS – prac. stretnutie na VN Orlík – prehliadka rekreačného zariadenia pred dokončením, informácie o aktuálnych problémoch, info o dotazníku Lipeň, prísľub českej strany na seminári o lipňovi v septembri 2016 v Žiline.
 • Bušanovice – chov rýb v recirkulačných akvakultúrnych systémoch – prehliadka chovu rýb v recirkulačných akvakultúrnych systémoch zameraných na lipňa, jesetera a lososovitých druhov vrátane koreňoveho systému filtrácie vody.
 • Kaplice – jihočeský územní svaz Č.Budejovice – pracovné stretnutie s jednateľom Českého rybárskeho zväzu – jihočeský územní svaz, aktuálne problémy zamerané najmä na akvakultúru, obchodné rokovania o možnosti vzájomných obchodov s rybami.

21.7.2016:

 • Výskumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany – prehliadka viacerých recirkulačných akvakultúrnych systémov zameraných na chov mreny, jesetera, zubáča a i. Medzi ďalšie témy patrili aj problematické oblasti, systém riadenia prevádzky a systém zabezpečovací a varovný, kyslíkový režim, využitie ozónu v recirkulačných akvakultúrnych systémoch, krmivá v recirkulačných akvakultúrnych systémoch, druhy rýb, program záchrany jeseterov (11 druhov jeseterovitých – genetická rezerva).
 • Školní pokusnictví SRŠ Vodňany – prehliadka objektu, pracovné a obchodné rokovanie s možnosťou rozvoja obchodných vzťahov (zubáč, šťuka, lieň a i.).
 • Jihočeská univerzita České Budejovice – Ústav akvakultúry a ochrany vôd – prehliadka recirkulačných akvakultúrnych systémov na univerzite v Č. Budejoviciach, prehliadka učebných priestorov, študijný program, program celoživotného vzdelávania, prax študentov na Slovensku.

Záverom je možné povedať, že pracovná cesta do ČR naplnila stanovený cieľ, t.j. jej účastníci sa dozvedeli veľa nových informácií o rybárstve v Čechách, získali nové poznatky o možnostiach využitia najnovších technológií najmä s cieľom maximalizácie produkcie a chovu nových druhov rýb. Na stretnutiach boli dohodnuté viaceré ďalšie spoločné aktivity, či už s Českým rybárskym zväzom, ale aj viacerými produkčnými firmami zaoberajúcimi sa produkciou rýb v ČR.

Študenti počas praktickej výuky

Študenti počas praktickej výuky


Schéma recirkulačného akvakultúrneho systému

Schéma recirkulačného akvakultúrneho systému


Recirkulačný akvakultúrny systém

Recirkulačný akvakultúrny systém