4-3330-1-1 VD Domaša – Preteky v triatlone – obmedzenie rybolovu

Dňa 13. augusta 2016 v čase od 10:30 do 12:30 sa na vodnej nádrži Domaša v časti Nová Kelča na úseku 80m vodnej plochy pozdĺž pobrežia uskutoční plavecká časť pretekov v triatlone. Vodná plocha počas plaveckého preteku bude vyznačená bójami vo vode.
Na tomto úseku pobrežia nie je v čase pretekov možné realizovať výkon rybárskeho práva, ktorý by obmedzoval plávajúcim plávať pozdĺž pobrežia medzi bójami. Obmedzenie sa automaticky ruší po vyjdení na breh posledného súťažiaceho.

Ďakujeme za pochopenie!