4-3330-1-1 VD Domaša – Prvá šťuka pre Domašu

Koncom prvého novembrového týždňa bola vysadená do vodnej nádrže Domaša násada šťuky. Do revíru bolo vysadených zatiaľ 250 kg  šťuky zo 700 kg naplánovanej násady a zároveň aj 4 000 kg trojročného kapra.

Ryby bolo prevzaté na Iňačovskej rybničnej sústave.


18

19

20