4-3750-1-1 VN Ružín – zabránenie prinášaniu neporiadku prítokmi

Správca VN Ružín položil na vodnú plochu nornú stenu na zabránenie prinášaniu neporiadku prítokmi na VN Ružín.