4-3750-1-1 VN Ružín – Zarybnenie násadou kapra K2

Dňa 12.10.2016 bol zarybnený revír VN Ružín násadou kapra K2 v množstve 3 900 kg, o priemernej kusovej hmotnosti 0,7 kg v hodnote 9 360€.

Ďalšie zaujímavé informácie, fotografie a videá môžete sledovať a zdieľať na Facebookovej stránke: Vn Ružín revír 4 3750 1 1