4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie Pd2


Revír Rady SRZ 4-3750-1-1 VN Ružín bol dňa 04.06.2015 zarybnený Pd2 (Pstruh dúhový dvojročný) v množstve 510 kg.

Na fotografiách vidíte:
meranie teploty vody vo VN (20,2 °C), meranie teploty vody v prepravnej bedni (18,0 °C), prípravu pred vysadením a vysadenie rýb.