4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie zubáčom

30.10.2015 sme zarybnili rôčikom zubáča veľkoústeho v množstve 58 000 kusov.Prítomní boli aj kontrolór zo zarybňovacej komisie p. Kozub, ďalej člen MO Svit p. Antal, členovia MO Gelnica p. Zemánek a Šveda, členovia MsO Košice p.Baldys a Sabatula. Násadu sme vysadili na dvoch miestach.