4-3750-1-1 VN Ružín – zarybnenie

16.11.2015 – zarybnenie šťukou severnou

Do nádrže sme na dvoch miestach vysadili 400 kg násady šťuky severnej.

10.11.2015 – zarybnenie kaprom (K3)

Dnes sme zarybnili VN Ružín násadou kapra K3, v celkovej váhe 2 000 kg. Boli nasadené na dvoch miestach – 1000 kg v margecianskej časti Ružína a 1000 kg pri hrádzi. Zarybnenie prebehlo bez problémov.


03.11.2015 – zarybnenie mieňom

Dňa 03.11.2015 bolo realizované zarybnenie rybárskeho revíru mieňom . Bolo vysadených spolu 2800 ks na dve miesta.