4-4030-1-4 Zemplínska šírava | 4-1130-1-1 Laborec – Zarybnenie

Utorok 25.10.2016 bol dňom dravcov. Do Zemplínskej šíravy bola daná šťuka a zubáč. Okolo obeda sme vpustili do Zemplínskej šíravy zubáča 1 v množstve 7 000 ks a do Laborca č. 2 a Výpustného kanála VN Zemplínska šírava 10 000 ks.
Vo večerných hodinách nám doviezli šťuku do Zemplínskej šíravy v množstve 560 kg. Šťuka bola hradená z environmentálneho fondu na zarybnenie.
Zarybnenia sa zúčastnili p. Šaffa, p. Kačmarský, p. Michalko.