4-4030-1-4 Zemplínska šírava – Zarybnenie šťukou

Milí rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 11.10.2017 bol zarybnený šťukou rybársky revír Rady SRZ Zemplínska šírava, Čierna voda, Laborec a výpustný kanál.

Do Zemplínskej šíravy bolo vysadených 1 100kg a do Čiernej vody, Laborca a výpustného kanála zo Zemplínskej šíravy 300kg.

Zarybnenia a prevzatia šťuky vo firme DONA, s. r. o. Veľké Revištia sa zúčastnili p. Tégi a p. Kačmarský.