4. ročník pretekov mladých rybárov

 

MsO SRZ Zvolen usporiada súťaž mladých rybárov do 15. rokov (vrátane) v LRU:

 

Termín konania 4.ročníka preteku:

  • 1. kolo 3.5.2018
  • 2. kolo 10.5.2018
  • 3. kolo 24.5.2018
  • 4. kolo 31.5.2018
  • vyhodnotenie 31.5.2018

Štartovné 5€, spolu za všetky kolá!

Vyhodnotenie: 31.5.2018 o 19:15 hod (hodnotia sa výsledky dvoch najlepších kôl)
Miesto konania: VN Môťová
Časový program: 16:15 hod registrácia a losovanie
16:30 hod príprava pretekárov
17:00 hod začiatok preteku
19:00 hod koniec preteku, váženie úlovkov
Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov: Ing. Daniel Poničan
Hlavný rozhodca: Ing. Ondrej Vandák
Technický vedúci: Milan Pavlovský
Pretekárska trať v disciplíne LRU:
Pretekárska trať v disciplíne LRU:VN Môťová č.r. 3-5410-1-1 – pod topoľmi . Hĺbka vody 0,5 – 4,5 m. Dno bahnité, breh rovný + vegetácia topoľ.Výskyt rýb: plotica červenooká, pleskáč vysoký,kapor rybničný, zubáč veľkoustý, lieň sliznatý, belica, červenicaostrobruchá, šťuka severná, karas strieborný a iné.
Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU – plávaná podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ. Množstvo krmiva rastlinnéhopôvodu je stanovené na max.5l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 0,2l.

Preteká sa za každého počasia, všetci pretekári súťažia na vlastné nebezpečie v sprievode dospelej osoby.V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa platných súťažných pravidiel LRU Plávaná.Všetci pretekári musia mať povinne vystuženú sieťku na ryby – vracajú sa späť do vody podľa rozhodnutiausporiadajúcej organizácie.

Všetci pretekári musia mať povinne vystuženú sieťku na ryby – vracajú sa späť do vody podľa rozhodnutia usporiadajúcej organizácie.

Všetci pretekári musia mať platné preukazy členov SRZ.

Časový rozvrh je orientačný, môže sa upravovať podľa dohody.

Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt, dobré počasie a dobré výsledky.Galéria z minulých pretekov