Ako zimujú ryby na odstavných ramenách

Na konci zimy v roku 2017 bolo na rybárskych revírov, zväčša v odstavných ramenách na Východoslovenskej nížine zistených niekoľko väčších hromadných úhynov rýb.

K úhynom došlo napriek tomu, že rybári robili otvory do ľadu. Niektoré ramená sú plytšie, ale všetky sú zanesené jemným organickým sedimentom o veľkej hrúbke, ktorý je zábezpekou nulových hodnôt kyslíka nad ich dnom a často v celom vodnom stĺpci.

Jedinou MO SRZ na nížine, ktorá v roku 2017 nehlásila hromadné hynutie rýb bola MO SRZ v Čiernej nad Tisou. Náznaky úhynu boli teraz v januári 2019, ale jednalo sa o malý úhyn vekovo starších druhov rýb. Väčší úhyn rýb sa zopakoval opäť na konci januára. Hynuli zväčša drobné druhy rýb, napríklad beličky, malé pleskáče a pri kraji odmrznutého ramena Kapoňa neďaleko revíru Latorica č. 4 sme zistili aj uhynutú jednoročnú šťuku severnú.

Ako sme sa mohli presvedčiť, rybári z Čiernej nad Tisou dbajú o zimujúce ryby, ale napriek tomu nie je možné vždy zabrániť drobným úhynom rýb.

Na snímkach rezanie ľadu na odstavnom ramene (OR) Egreš. Množstvo otvorov na OR Kapoňa, ale aj uhynuté rybky pri okrajoch OR Kapoňa a detailný záber na uhynutú beličku európsku.

Na Somotorskom kanály (MO SRZ Kráľovský Chlmec) sme natrafili na rodinku labutí, ktorá udržiavala otvor v ľade pri cestnom moste.