Obhliadka výrobných stredísk Rady SRZ

V 27. pracovnom týždni prebehla obhliadka výrobných stredísk Rady SRZ v Žiline, konkrétne:

  • 29.06.2016 – Bytča, Slovianska Dolina, Trstená, Ústie nP
  • 07.07.2016 – Malé Zálužie, Kľúčovec, Číčov, Nové Zámky, Paríž-Ľubá

Zo sekretariátu sa obhliadky zúčastnili Ing. Miroslav Kuric (asistent tajomníka – vedúci investícii a propagácie) a Ing. Bohuš Cintula (vedúci výroby).

Cieľom týchto obhliadok bolo:

  • obhliadka majetku
  • prerokovanie stavu jeho obnovy v rámci plánu pre 2016
  • vymedzenie okruhu ďalšej (i dlhodobej z minulosti) potreby opráv a investícií s dôrazom na obnovu a vylepšenie výrobných kapacít

Z uvedených bodov je zrejmé, že súčasný stav daných stredísk si vyžaduje viaceré investície. Postupne Vás o nich budeme informovať v tejto novej rubrike na našej stránke – z činnosti sekretariátu.

Číčov 2016_07_07

Číčov

Kľúčovec 2016_07_07

Kľúčovec

Malé Zálužie 2016_07_07

Malé Zálužie

Nové Zámky 2016_07_07

Nové Zámky

Paríž-Ľubá 2016_07_07

Paríž-Ľubá