Aktualizovaný Vodný plán Slovenska plánuje spriechodniť vyše 200 migračných bariér na slovenských riekach

Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských riekach 1450 migračných bariér brániacich voľnej migrácii rýb.

Viac sa dočítate v priloženom dokumente.

Prílohy:

Príloha